QÜESTIONARI VALORACIÓ CURSOS

Dades personals

Nivell d'estudis
Edat

Condicions

1 valoració mínima - 5 valoració màxima
1. Condicions físiques de l'aula
2. Horari del curs
3. El contingut del curs s'adequa a les teves necessitats?
4. El grau de dificultat del curs s'adequa al nivell?
5. Els exercicis pràctics han estat suficients?
6. Els exercicis han estat adequats:

Metodologia

1 valoració mínima - 5 valoració màxima
7. El manual és:
8. El/la professor/a domina la matèria?
9. El/la professor/a ha resolt els dubtes?
10. La metodologia ha estat: