Què feim?

Consideram la formació un instrument fonamental perquè els treballadors i treballadores puguin adquirir les competències necessàries per millorar la qualitat

del servei que ofereixen a la ciutadania.

Amb aquesta finalitat, oferim accions formatives de diferents matèries per facilitar la formació continua i actualitzada al personal dels ajuntaments i de les mancomunitats de Mallorca.

Les temàtiques de les accions formatives es divideixen en dues branques:

- Accions formatives sobre temes relacionat directament amb el funcionament i gestió de l'Administració pública, com són els de l'àrea jurídica, l'àrea econòmica i financera o la de gestió energètica i obres.

 - Accions formatives sobre l'ús de les eines i les aplicacions informàtiques necessàries per gestionar els serveis dels ajuntaments i mancomunitats.

A més dels cursos d'aquestes àrees, el catàleg s'amplia i modifica segons les necessitats que es presenten i de les demandes, interessos i mancances que es 

detecten en les enquestes de necessitats formatives.

Les instruccions sobre el nostre funcionament es troben a l'apartat Documents relacionats. Els documents associats a cada acció formativa es troben a l'apartat Accions formatives obertes.