Reserva aula

Els ens consorciats poden fer ús de l'aula d'nformàtica prèvia sol·licitud i lliurament del formulari de

reserva.

El formulari de sol·licitud s'ha d'enviar a l'adreça formaciomunicipal@conselldemallorca.net