Writer 2n nivell

Objectius

Utilitzar funcions per crear documents més complexos.

Contingut
1. Estils
2. Taules
3. Imatges
4. Barres d'eines
5. Índexs alfabètics i de contingut
6. Combinar correspondència
7. Formularis
8. Plantilles
9. Protecció de documents
Durada
10 hores

Properes edicions del curs

WLO2-E012022

8.30 - 10.30
Aula d'informàtica (Llar de la Joventut)
c/ Gral. Riera, 111. Llar de la Joventut. 07010 Palma
Dies de la edició
30/05/2022 al 03/06/2022