Calc 2n nivell

Objectius

Aprendre a crear fulls de càlcul amb funcions avançades,

Contingut

1. Repàs de fórmules i funcions

2. Format i edició dels fulls

3. Gestió de bases de dades i llistes

4. Anàlisi de dades

5. Configuració programa

Durada
10 hores
Arxius adjunts