Aplicacions Documents de Google: Drive, Documents, Full de càlcul, Presentacions, Formularis

Objectius

Conèixer les aplicacions de col·laboració de Documents de Google.

Identificar els advantatges de les funcionalitats de Documents de Google.

Aprendre a gestionar arxius amb Drive.

Contingut

1. Google Drive

2. Documents

3. Full de càlcul

4. Presentacions

5. Formularis

Durada
10 hores
Arxius adjunts

Properes edicions del curs

ADG-E032022

8.30 - 10.30
Aula d'informàtica (Llar de la Joventut)
c/ Gral. Riera, 111. Llar de la Joventut. 07010 Palma
Dies de la edició
23/05/2022 al 27/05/2022