Writer 1r nivell

Objectius

Aprendre a utilitzar les funcions bàsiques de Writer

Contingut
  1. Entorn Writer
  2. Elaborar un document
  3. Format
  4. Modificar un text
  5. Correcció ortogràfica
  6. Taules
  7. Eines pràctiques
  8. Imprimir
  9. Estils
  10. Índexs i taules de contingut
Durada
10 hores