Writer 1r nivell

Objectius

Aprendre a utilitzar les funcions bàsiques de Writer

Contingut

1. Entorn Writer

2. Elaborar un document

3. Format

4. Modificar un text

5. Correcció ortogràfica

6. Taules

7. Eines pràctiques

8. Imprimir

9. Estils

10. Índexs i taules de contingut

Durada
10 hores