Creació i gestió de blogs

Objectius

Crear blogs amb continguts multimèdia

Contingut

1. Introducció. Descripció d’un blog
2. Creació d’usuaris
3. Descripció de l’escriptori de Wordpress
4. Creació, edició i eliminació d’entrades
5. Categories i etiquetes
6. Elements multimèdia (audio, video, arxius, etc.)
7. Administració de comentaris
8. Perfils d’usuari

A qui va dirigit

Personal dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca

Durada
10 hores

Properes edicions del curs

CGB-E022023

De 8.30 a 10.30 h
Aula d'informàtica (Llar de la Joventut)
C/ Gral Riera, 111 (Llar de la Joventut), 07010 PALMA
Dies de la edició
23/10/2023 al 27/10/2023