Creació i gestió de blogs

Objectius

Crear blogs amb continguts multimèdia

Contingut

1. Introducció. Descripció d’un blog
2. Creació d’usuaris
3. Descripció de l’escriptori de Wordpress
4. Creació, edició i eliminació d’entrades
5. Categories i etiquetes
6. Elements multimèdia (audio, video, arxius, etc.)
7. Administració de comentaris
8. Perfils d’usuari

A qui va dirigit

Personal dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca

Durada
10 hores

Properes edicions del curs

CGB-E022022

8.30 - 10.30
Aula d'informàtica (Llar de la Joventut)
c/ Gral. Riera, 111. Llar de la Joventut. 07010 Palma
Dies de la edició
20/06/2022 al 24/06/2022