Secció de Formació

La Secció de Formació de la Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipal té com a objectiu principal oferir formació

al personal dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca. El que es pretén es contribuir al desenvolupament de les competències

professionals del personal públic i contribuir a la millora dels serveis als ciutadans.