Actualització manual Calc

Ja està disponible l'actualització del manual de Calc a la versió 6.4.

El trobareu a l'apartat "Material didàctic".