Suspensió dels cursos programats per TIC Mallorca

Amb l'objectiu de no contribuir a la propagació del corona virus i pel que fa al servei de Formació, s'han adoptat, entre d'altres, les mesures següents:

- Es suspenen els cursos de formació de TIC Mallorca, que es reprogramaran durant l’any.

- Es suspèn la recollida de certificats dels cursos de TIC Mallorca.