Les xarxes socials a l'Administració

Properes edicions del curs

XSA-E022022

8.30 - 10.30
Aula d'informàtica (Llar de la Joventut)
c/ Gral. Riera, 111. Llar de la Joventut. 07010 Palma
Dies de la edició
06/06/2022 al 10/06/2022